Pondera

Blogi

Pelottavat ihmiset

By / Blogi / Kommentit pois päältä artikkelissa Pelottavat ihmiset

Pelottavat ihmiset

Koirien sosiaalisuuteen ihmisiä kohtaan vaikuttavat monet asiat. Rotuihin on haluttu erilaisia ominaisuuksia käyttötarkoituksen mukaan. Vuosien varrella monien rotujen käyttötarkoitus on toki muuttunut, kun esim. monista metsästys- tai vahtikoirista on tullut seurakoiria. Tämä on tietysti vaikuttanut monien rotujen luonteisiin, koska niihin on haluttu jalostaa enemmän seurakoiralle sopivaa luonnetta. Alkuperäinen käyttötarkoitus näkyy roduissa kuitenkin edelleen, myös sosiaalisuudessa ihmisiä kohtaan.

Koiran luonteeseen vaikuttaa perimän lisäksi jo sikiövaiheessa emän stressitila ja luonnollisestikin syntymästä alkaen kaikki sen saamat kokemukset ihmisistä ja elinympäristöstä. Koiranpennun muutettua omaan kotiin, sosiaalisuuteen  vaikuttavat omistajan tarjoamat hyvät tai huonot kokemukset. Vaikka perimä ja olosuhteet olisivat kunnossa ja pentu saisi hyviä kokemuksia vieraista ihmisistä, voi koirasta tulla pidättyväinen tai arka. Tässä kirjoituksessa käsittelen miten koiran itsevarmuutta voidaan parantaa opettamalla sille selviytymiskeinoja.

Pidättyväinen vai arka koira?

Pidättyväisen ja aran koiran välillä on eroja. Kun vieraan koiran tapaa ensimmäisen kerran, kannattaa antaa koiran olla aloitteellinen mahdolliseen tutustumiseen. Pidättyväinen koira saattaa olla aika välinpitämätön, mutta kun siihen ei kiinnitetä mitään huomiota, ne yleensä käyvät lähempänä haistelemassa ja menevät sitten pois. Koira ei osoita hermostuneisuutta ja on pikemminkin välinpitämätön. Ne pystyvät rauhoittumaan vieraan ihmisen läheisyydessä. Arka koira taas pysyttelee useimmiten omistajan sivulla ja siirtyvät vieraan ihmisen lähellä omistajansa taakse. Koira tarkkailee tilannetta koko ajan, reagoi pieniinkin liikkeisiin ja voi olla kovin jännittynyt. Arka koira alkaa yleensä rentoutumaan vasta siinä vaiheessa, kun se huomaa, ettei vieraalla ihmisellä ole aikomustakaan sitä lähestyä. Arka koirakin saattaa käydä haistamassa vierasta ihmistä, yleensä takaa, ja jos siihen ei kiinnitetä huomiota, ne saattavat alkaa vähitellen rentoutumaan. Arka koira tarvitsee aina aikaa, eikä sitä voi hoputtaa tutustumiseen.  

Huonosti käyttäytyvät ihmiset

Jos koirilla olisi Kultainen käytöskirja, niin me ihmiset olisimme siinä esimerkkinä kaikki etiketit rikkovina, huonosti käyttäytyvinä tungettelijoina. Suurin etikettimoka on varmasti se, että ihminen kävelee suoraan koiran eteen ja ojentaa kätensä ja taputtaa koiraa päähän. Jos tätä vertaisi ihmisten tervehtimiseen, niin se olisi vähän sama, kuin tuntematon ihminen kävelisi aivan liki ja taputtaisi ronskisti poskelle. Jos ajattelemme tätä tilannetta, monelle tulee varmasti mielikuva halusta perääntyä ja se koettaisiin epämiellyttävänä?

Avoimet ja sosiaaliset koirat ilahtuvat yleensä kaikista ihmisistä, riippumatta siitä miten ihmiset niitä lähestyvät. Toisaalta jos tarkastelee ihmiseen arasti suhtautuvaa koiraa, voi sen eleet ollakin hyvin lähellä sitä, miten koirat tutustuvat toisiinsa. Ne saattavat väistää sekä eleillä (kääntävät pään sivuun ja välttävät katsekontaktia) ja myös liikkua sivusuuntaisesti suoraan eteenpäin menemisen sijaan.

Pidättyväisen tai aran pennun omistaja joutuu arjessa moniin haasteisiin. Pennun kanssa liikkuessa ihmiset tulevat lupaa kysymättä pennun luokse ja pennun väistämiseen reagoidaan kumartumalla ja kättä kurottamalla kohti. Kaiken kukkuraksi pentua houkutellaan luokse sitä tiiviisti tuijottamalla . On myös hämmentävää, miten ihmiset ottavat väistävän koiran käytöksen henkilökohtaisena loukkauksena ja kommentit “KAIKKI koirat ovat kyllä minusta aina tykänneet” on monelle tuttuja.

www peku1

Varsinkin ensimmäisen koiran omistajalta vaaditaan aika paljon pokkaa, että vieraalle ihmiselle voi sanoa, että koiraani ei saa tervehtiä. Jos pentu reagoi vieraaseen ihmiseen epävarmasti, Ihmisten määrää tärkeämpää on, että pennulle jäisi tilanteista positiivinen mielikuva. Täysin vieraiden ihmisten käyttäytymistähän emme voi koskaan ennalta arvata. Tuttuja ihmisiä on helppoa ohjeistaa toimimaan tilanteissa toivotulla tavalla.  

Puolustautuva koira

Joskus vieraan ihmisen kohtaamiset voivat mennä vaikeaksi ja itseänsä puremalla puolustavat koirat ovat haasteellisimpia koiria opettaa. Koiran väistäminen tehdään mahdottomaksi ja vieras ihminen tulee kuitenkin luokse, osa koirista voi reagoida aggressiivisesti puolustautumalla. Koirat, jotka ovat oppineet puremisen keinoksi selvitä pelottavista tilanteista, voivat olla vaarallisia. Pureminen ei ole koiralla kuitenkaankoskaan ensimmäinen vaihtoehto, mutta jos se on oppinut sen selviytymiskeinokseen, voi sitä olla vaikeaa kouluttaa pois.

Jos koira väistää vierasta ihmistä omistajan taakse, omistajan tulisi tarjota sille turvaa eikä työntää sitä “suden suuhun”. Koiraa ei myöskään kannattaisi koskaan mennä tällaisessa tilanteessa tervehtimään. On aika harvinaista että pelokas koira hyökkäisi vierasta ihmistä kohti ja purisi, jos sillä olisi mahdollisuus väistää.

Rauhoittumisen opettaminen

Yksi tärkeimpiä asioita pennun kasvatuksessa on opettaa se rauhoittumaan, kun sitä pidetään kiinni. Heti pennun kotiuduttua, sitä voidaan pitää useita kertoja päivässä sylissä. Pentu saattaa murista, kiljua ja purra ja se on aivan normaalia. Pentua pidetään kiinni rauhallisesti ja varmasti kunnes se rauhoittuu. Rauhoittumisesta voidaan sitä rauhallisesti kehua ja pentu lasketaan pois. Tämän lisäksi tulisi myös opettaa, että hammastelu ja pureminen ole sallittua. Mitä paremmin pennulle saadaan opetettua rajat hampaidenkäytölle, sitä pienempi on riski siihen, että koira käyttäisi niitä aikuisenakaan. Sylissä rauhoittumisen jälkeen opetetaan rauhoittuminen kylkiasennossa. Pentu kannattaa opettaa rauhoittumiseen myös pöydällä. Kun näissä asioissa on johdonmukainen, pentu oppii rauhoittumisen todella nopeasti. Pennulla kasvaa samalla myös luottamus ihmiseen ja se alkaa kokea kiinnipitämisen positiivisesti. Kun koira sitten viedään esim. eläinlääkäriin, on sille kiinnipitäminen ja pöydällä oleminen jo ennestään tuttuja asioita. Vaikka koira suhtautuisi varauksellisesti vieraisiin ihmisiin, kykenee se sietämään tilanteen sitä kiinnipitäessä, koska kiinnipitoon liittyy oikea tunnetila.

huihip2

Kiinnipitäminen tuo koiralle turvaa.

Aktiivinen tervehtiminen

Varmasti yleisin käytettävä tapa koiran pelon korjaamisessa on houkuttelu eli koiraa palkitaan, kun koira tulee vieraan ihmisen luokse. Tämä menetelmä toimii joillakin koirilla, mutta en luokittelisi näitä koiria aroiksi vaan ennemminkin pidättyväisiksi. Näen houkuttelussa useita ongelmia. Arka koira ei ole “ostettavissa”, sille väistäminen tai pakeneminen on parempi vaihtoehto kuin ruoka. Hyvää tarkoittavalla houkuttelulla saatetaankin usein pahentaa tilannetta. Toinen ongelma houkuttelussa on se, että siinä ihminen on aktiivinen osapuoli ja koira siirtyy helposti passiivisuuteen ja mielentilaan, jossa se keskittyy pelon tunteeseen. Harjoituksessa päämääränä pidetään sitä, että koira tulee ottamaan makupalan ja halutaan, että ihminen pääsisi koskemaan koiraa mahdollisimman pian. Ensisijaisena pääääränä tulisi kuitenkin olla, että koira kykenee rentoutumaan ja säilyttämään toimintakykynsä.

Uuden opetuksessa tulisi edetä koiran tahdissa. Kun opetuksessa ei enää keskitytäkään koiran pelkoon vaan uuden käytöksen oppimiseen, koiran käytös voi muuttua nopeastikin. Helpoin ja nopein tapa tervehtimisen opettamiseen on käsikosketus. Siinä koira opetetaan koskettamaan tyhjää kättä ja siitä seuraa palkkio. Kosketus merkataan palkkasanalla tai naksuttimella. Tähän opetetaan myös jokin vihjesana esim. “koske”. Kun koira osaa koskea omistajan kättä, on vieraan ihmisen vuoro. Siinä vieras ihminen on täysin passiivinen, ei puhu koiralle mitään eikä katso kohti. Monesti helpoin on aloittaa, että vieras ihminen on sivuttain ja ojentaa kätensä sivulle kosketuskohteeksi ja koira etenee kohti kättä. Koiran koskiessa käteen, koiran omistaja palkitsee sen, ei vieras ihminen. Harjoituksessa edetään vaihe vaiheelta. Tärkeää on harjoitella myös sitä, että vieras ihminen kävelee suoraan kohti ja ojentaa käden koiraa kohti eli juurikin niitä aiemmin negatiiviseksi koettuja signaaleja. Kun koiralla on tervehtimisessä selkeä tehtävä, se alkaa keskittyä siihen ja koiran ollessa aktiivinen osapuoli se unohtaa nopeammin pelkonsa. Kun koiran itsevarmuus kasvaa, voidaan tehtävää vaikeuttaa esim. siten, että koira tulee koskemaan kättä toisen käden alitse, näin koira opetetaan päänsilitykseen.

Selviytymiskeinoja

Osa koirista jännittää mikrosirunlukijaa. Tämäkin tilanne voidaan opettaa koiralle uutena tehtävänä. Alussa kriteeri voi olla paikalla seisominen, tämän jälkeen sirulaitteen (tai sen tapaisen) lähelle siirtyminen ja tämän jälkeen ihmisen ja sirulaitteen lähelle siirtymistä ja siinä odottamista. Kun koiraa ei pakoteta vaan koira osaa tällaisen tehtävän, on sen itsevarmuus aivan eri luokkaa.

Eri koiraharrastuslajeissa koiran ihmissosiaalisuutta testataan mm. kehätarkastuksella. Tähänkin koiralle voidaan opettaatilanteesta selviytymiskeino. Yksi tapa on, että koiraa pidetään pannasta kiinni (huomaa aiempi kiinnipidon opettaminen) ja se vapautetaan edessä olevalle palkkiolle. Tästä vaihe vaiheelta edeten koira oppii tilanteessa odottamaan tulevaa palkkiota, jolloin vieras ihminen on on vain yks vaihe ennen palkkiolle pääsemistä. Jos koira alkaa kiinnittää huomiota tai väistämään vierasta ihmistä, opetuksessa on edetty liian nopeasti. Kehätarkastuksessa koiran ei tarvitse tervehtiä vierasta ihmistä vaan ainoastaan sietää koskettaminen.

IMG_4374

Kun kehään on kivaa mennä, voi siellä keskittyä tärkeimpään.

Näyttelykoiran koulutus

Näyttelykoirat joutuvat varmasti eniten vieraan ihmisen käsiteltäväksi. Pöydällä tutkittavilla roduilla usein pelon tunne liittyy jo pöydällä seisomiseen ja tunnetila on jo lähtökohtaisesti väärä vieraan ihmisen lähestymiseen. Tärkeää olisikin, että koiralle opetetaan ensin itsevarma pöydällä seisominen ja sitten vasta lisätään tuomarin tutkiminen. Koiran tulisi osata seistä rauhallisesti paikoillaan ennen kuin lisätään vaikeutta. Suurin osa tuomareista antaa koiran ensin haistaa kättä, onkin siinä todella hyvä, jos koiralle on opetettu käsikosketus: koiran itsevarmuus kasvaa, kun se saa tehdä tutun, positiiviseksi kokemansa tehtävän.

huiruu

Koiralla tulee olla turvallinen tunne pöydällä seisomisesta.

Koiralle voidaan myös opettaa mielikuva, että tuomarin tutkimisen jälkeen se nostetaan pöydältä ja siitä seuraa superpalkkio. Koira ei sinällään opo yhtään enempää rakastamaan vierasta ihmistä (eikä sen edes tarvitse) mutta positiivinen mielikuva nostaa palkkion odotusarvoa ja koira keskityykin siihen. Yksi keino on myös se, että kun koira on jännittynyt pöydällä, odotetaan aina niin kauan aikaa, että se alkaa rentoutumaan ja vieras ihminen lähtee silloin pois. Monet koirat oppivat nopeasti, että rauhallisena pysymisestä on hyötyä ja itseasiassa harjoittelu opettaa sille halutun tunnetilan.

Kuvat Sirpa Dhal-Soininen, Johanna Flinck, Hannele Nykänen. Kuvien koirat eivät liity juttuun.

 

human hair wigs clip in hair extensions human hair weave